Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes renkame šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais (toliau – Privatumo pranešimas). Privatumo pranešimu paaiškiname, kokius duomenis apie Jus renkame, kaip šiuos asmens duomenis naudojame ir kokiomis sąlygomis duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims. Mes taip pat paaiškiname, kaip saugome ir apsaugome Jūsų asmens duomenis nuo netinkamo naudojimo ir kokias teises Jūs turite savo asmens duomenų atžvilgiu.

 

1. Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Dayton, UAB, juridinio asmens kodas 122598028, adresas Kirtimų g. 59, 02244 Vilnius (toliau – „Dayton“ arba „mes“) yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

2. Su kuo susisiekti kilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos?

Kilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos, kreipkitės į: Dayton, UAB, Adresas: Kirtimų g. 59, 02244 Vilnius, El. p.: info@daytongroup.lt

 

3. Kaip ir kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Vykdydami savo ekonominę veiklą, mes renkame asmens duomenis iš savo klientų, potencialių klientų, verslo parnerių (paslaugų teikėjų ar prekių teikėjų), interneto svetainės lankytojų, todėl esame laikomi duomenų valdytoju. Kaip duomenų valdytojas, šiuo Privatumo pranešimu mes Jus (duomenų subjektus) informuojame apie tikslus, kuriais vadovaujantis renkame Jūsų asmens duomenis bei nurodome tokio duomenų rinkimo teisinį pagrindą.

Mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis nurodytais tikslais bei teisiniu pagrindu:

  • Prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, bendradarbiavimas su verslo partneriais. 

Renkami asmens duomenys: Vardas, pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, pareigos, el. pašto adresas, tel. numeris, adresas. Tikslas: Sutarties sudarymas, prekių pardavimas ir paslaugų teikimas. Buhalterinė apskaita, įskaitant sąskaitų išrašymą ir teikimą. Teisinis pagrindas: Sutarties sudarymas ir vykdymas. Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Saugojimo laikotarpis: 10 metų.

  • Komunikacija su mumis. 

Renkami asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, žinutės turinys, data ir laikas, susirašinėjimo turinys. Tikslas: Jūsų prašymo, užklausos ar skundo sprendimas. Teisinis pagrindas: Sutikimas. Saugojimo laikotarpis: Tiek, kiek reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti mūsų teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau nei 10 metų.

  • Tiesioginė rinkodara.

Renkami asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo. Tikslas: Informuoti Jus apie mūsų prekes, paslaugas, renginius bei kitas naujienas. Teisinis pagrindas: Sutikimas arba teisėtas interesas, jei esate mūsų klientas, kuris įsigijo iš mūsų prekių ar paslaugų. Saugojimo laikotarpis: Iki sutikimas bus atšauktas.

  • Kandidatai į darbuotojus. 

Renkami asmens duomenys: Vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, tel. numeris, namų adresas, informacija apie atitinkamas pareigas, įskaitant informaciją apie darbo santykių pobūdį ir tipą bei informaciją apie kontaktinius asmenis dėl kandidatavimo proceso, biografijos faktai, susiję su kandidatavimo procesu, nuotrauka (jei pateikiate), studijų ir kita informacija apie išsilavinimą, darbo istorija, kalbų gebėjimai, kiti ypatingi gebėjimai, asmenybės bruožų aprašymas, įvairūs pažymėjimai ir įvertinimai, kt. galima informacija, kurią patys pateiksite savanoriškai savo gyvenimo aprašyme ar LinkedIn paskyroje, taip pat informacija, kurią rinksime su Jūsų sutikimu. Tikslas: Darbuotojų atranka ir įdarbinimas. Teisinis pagrindas: Teisėtas interesas, įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą arba sutikimas. Saugojimo laikotarpis: 4 mėn.

 

4. Iš kur mes gauname asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname, kai asmens duomenis pateikiate Jūs patys, pvz., dalyvaudami darbuotojų atrankoje, skambindami, rašydami mums, atvykdami pas mus, pateikdami savo dokumentus ir pan.

 

5. Kam mes atskleidžiame arba perduodame duomenis, ar juos perduodame už ES arba EEE ribų? 

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus mūsų verslo partnerius (paslaugų teikėjus), be kurių negalėtų veikti mūsų interneto svetainė, nebūtų galima suteikti paslaugų ir pan. Mūsų verslo partneriai, pvz., yra interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, tačiau tik tada, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba siekiant užtikrinti mūsų teises bei teisėtus interesus, taip pat mūsų darbuotojų, klientų, verslo partnerių teises ir interesus.

Mūsų verslo partneriai (paslaugų teikėjai) tvarko asmens duomenis tokia apimtimi, kuri būtina paslaugų teikimui. Už savo partnerių veiksmus Jūsų asmens duomenų atžvilgiu mes atsakome, kaip už savuosius.

Atskirais atvejais Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES ar EEE ribų. Visgi, tais atvejais, kai asmens duomenis perduosime už ES, EEE ribų, mes užtikrinsime, kad mūsų verslo partneris laikytųsi Europos Komisijos patvirtintų sutarčių standartinių sąlygų dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

6. Kiek ilgai mes saugome duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais. Mes reguliariai peržiūrime poreikį saugoti asmens duomenis, atsižvelgdami į teisės aktų keliamus reikalavimus. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimo terminus yra pateikiama 3 privatumo pranešimo punkte.

 

7. Kaip mes apsaugome duomenis?

Mes imamės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Skaitmeniniai duomenys yra saugomi duomenų bazėse, kurios yra apsaugotos ugniasienėmis, slaptažodžiais ir kitomis techninėmis priemonėmis. Prieiga prie mūsų duomenų bazių yra suteikta darbuotojams, atsižvelgiant į jų darbo funkcijas. Šios duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos yra saugomos rakinamose patalpose, kurias gali pasiekti tik įgalioti darbuotojai. Taikome prieigos kontrolės priemones.

Neskaitmeniniai duomenys saugomi rakinamose saugyklose, prie kurių prieigą turi tik tie darbuotojai, kurių darbo funkcijos susijusios su atitinkamų duomenų naudojimu. Taikome prieigos kontrolės priemones.

 

8. Kokios Jūsų kaip duomenų subjekto teisės?

Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes apie Jus tvarkome, ir teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti tuos duomenis. Taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą, kai tvarkome jūsų duomenis sutikimo pagrindu.

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi arba prašyti apriboti duomenų tvarkymą bei pateikti skundą priežiūros institucijai.

Pateikdami prašymą turėtumėte apibūdinti konkrečią situaciją dėl kurios nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi. Galime atsisakyti tenkinti tokį prašymą tik pagal įstatymus.

Visi prašymai ir reikalavimai dėl šioje dalyje minimų klausimų turi būti pateikiami raštu, el. paštu info@daytongroup.lt.

 

9. Privatumo pranešimo pakeitimai

Pakeitus šį privatumo pranešimo, atliktų pakeitimų datas pažymėsime naujoje privatumo pranešimo versijoje. Tuo atveju, jei pakeitimai bus žymūs, apie juos papildomai galime informuoti kitais būdais, pvz., el. paštu arba paskelbiant pranešimą mūsų svetainėje.

Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų svetainėje ir atkreipti dėmesį į galimus privatumo politikos pakeitimus.