ES reikalavimai dėl energijos ženklinimo ir ekologinio projektavimo

2021 metų Kovo 1 d. Įsigaliojo nauji ES teisės reikalavimai dėl energijos ženklinimo ir ekologinio projektavimo. Šie reikalavimai taikomi aparatams (prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams),kaip antai parduotuvinėms šaldymo spintoms (šaldikliams arba šaldytuvams), šaldomiesiems prekybos automatams, gėrimų šaldytuvams, ledų šaldikliams ir kaušelinių ledų šaldytuvams. ES reglamento tikslas: sumažinti poveikį aplinkai energijos vartojimo prasme skatinant efektyvesnių ir tvaresnių produktų pardavimą. Apskaičiuota, kad taikant Ekologinio projektavimo darbo plane numatytas priemones iki 2030 m. būtų galima sutaupyti 260 TWh galutinės energijos per metus, o tai atitinka metinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą maždaug 100 mln. tonų.

Energijos klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasės grindžiamos energijos vartojimo efektyvumo indeksu (EEI). Kuo ši vertė mažesnė, tuo didesnis energijos vartojimo efektyvumas. Energetikos etiketėse produktai klasifikuojami pagal jų energijos suvartojimą skalėje nuo A (efektyviausias) iki G. Iki šiol šis žymėjimas buvo žinomas įsigyjant buitinius prietaisus, tačiau nuo kovo 1d. privalomai turi būti ženklinama ir atitinkama prekybinė įranga. Pažymėtina, kad Europos klasifikacija yra sudėtinga, todėl per pirmuosius kelerius metus A ir B klasę pasieks labai nedaug produktų. Šiuo metu dauguma produktų priklausys E arba F klasei, tačiau ES kelia iššūkį iki 2030 m. turėti daugiau kaip 60% A ir B klasės produktų.

Dayton pasiryžęs prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo !

Išsamesnė informacija su pagrindiniais aspektais: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=LEGISSUM:4421916